020218-Beredskabspsykologi-portraetter-0

TÆNK HVIS VI KUNNE LÆRE MENNESKER AT...​

- forstå deres egne reaktioner

- de ikke er mere syge, end de føler sig
på trods af angst, depression, stress og PTSD

- tage kontrol over deres tanker og følelser

- leve med deres kriser og traumer

- tage kontrollen over livet tilbage

- komme tilbage til arbejde eller uddannelse

MindToGo

Konceptet

 
HVEM KAN BESTILLE MindToGo?
 

MindToGo henvender sig til kommuner, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og andre, som vil hjælpe borgerne tilbage på ret køl efter længere tids sygemelding, fravær fra arbejdsmarkedet eller afbrudt uddannelse.

MindToGo er et kort kursusforløb, der skaber empowerment - ikke et behandlingsforløb.

MindToGo har som mål:
 

 • At den enkelte får grundige og let forståelige forklaringer på, hvad der holder os mennesker fastlåst i tanke- og handlemønstre
   

 • At det bliver klart, at man faktisk kan lære at styre sine tanker, så de er medspillere og ikke modspillere
   

 • At alle lærer, hvordan man lever med diagnoser, kriser og traumer, uden at de forstyrrer hverdagen
   

 • At mange flere forstår, at man kan tage fuld kontrol over sit eget liv - uanset hvad der sker i omgivelserne
   

 • At flest muligt slipper overførselsindkomster og kommer tilbage til arbejde eller uddannelse

HVORDAN FOREGÅR DET?
 

MindToGo er et kursusforløb med plads til
12 deltagere af gangen.

Forløbet består af fem korte moduler. Tre kursusdage og to mellemliggende perioder, hvor deltagerne arbejder selvstændigt med en række opgaver, som hjælper dem gennem processen.
 

MindToGo 1

Kursusdag kl. 9-16

MindToGo 2

Ca. en uge med selvstændig træning

MindToGo 3

Kursusdag kl. 9-16

MindToGo 4

Ca. en uge med selvstændig træning

MindToGo 5

Kursusdag kl. 9-16

 

Klik på knappen og læs om indholdet i de enkelte moduler

Om MindToGo

MindToGo er udviklet af Ziggie Mai Vesterlund
og Henrik Lyng, som til daglig driver
Center for Beredskabspsykologi

Vi har i mange år hjulpet offentlige og private virksomheder og organisationer med at implementere krise- og kollegastøtteordninger, få styr på beredskabsplaner og håndtere stress og konflikter.

Vi arbejder med efteruddannelse og supervision af forskellige faggrupper, foretager psykologiske debriefinger og arbejder med psykoterapi i vores klinikker i Hørsholm og Odense.

Læs mere om os på www.beredskabspsykologi.dk

Logo - sort.png
CBP_logo_vektor_cmyk.png

Kontakt

Center for Beredskabspsykologi 

Hovedgaden 55C

2970 Hørsholm

Tlf. 6133 7184  /  6133 7140

mail@beredskabspsykologi.dk

www.beredskabspsykologi.dk

 
 
Skriv til os

Tak for din besked - vi vender snart tilbage 😊